Vallan verkostot –
ketkä vaikuttavat vuoden 2025 maailmaan?
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaari
24.–25. elokuuta 2006
Puutarha-alan oppilaitos/Lepaan kartano, Lepaantie 129, Hattula

Tulevaisuuden tutkimuksen perinteisessä kesäseminaarissa keskitytään tänä kesänä vallan verkostoihin ja pohditaan sitä, ketkä vaikuttavat vuoden 2025 maailmaan? Missä he ovat nyt? Millaisin arvovallinnoin ja tiedollisin tiedoin rakennamme tulevaisuutta? Tulevaisuushan on sellainen, millaiseksi sen luomme, sanotaan. Mutta kaikkien teot ja toimet eivät ole yhtä merkityksellisiä, vai ovatko? Tule kuuntelemaan, keskustelemaan ja viihtymään.

Voit kuunneella Vallan verkostot -seminaarin esityksiä WMA-tiedostoina. Windows media player (WMA) ohjelman voi ladata maksutta netistä osoitteesta http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/

Tuija Aallon blogi, muistiinpanoja seminaarista

Avaus, puheenjohtaja Marja-Liisa Viherä, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry
kuuntele esitys WMA-tiedostona

Demokratian valta, dosentti Mika Mannermaa, FSM Oy
kuuntele esitys WMA-tiedostona
esitys PDF-tiedostona latautuu hitaasti

Vallan persoonallisuuspsykologiset aspektit, Ilkka Kallio, Tilastokeskus

Kansan Vallan tulevaisuus – globalisaation sukupuolivaikutuksista ja tasavertaisuudesta, varttunut tutkija Kaarina Kailo, Suomen Akatemia
kuuntele esitys WMA-tiedostona

Politiikan valta

Suomalaisen yhteiskunnan valtarakenteet, professori Ilkka Ruostetsaari, Tampereen yliopisto
kuuntele esitys WMA-tiedostona 1 ja WMA-tiedosto 2
esitys PDF-tiedostona

Keitä ovat politiikan todelliset tekijät kunnissa?, tutkija Pia Bäcklund, Helsingin tietokeskus
kuuntele esitys WMA-tiedostona
esitys PDF-tiedostona

Suomen Akatemian Valta Suomessa -ohjelma, ohjelmapäällikkö Petteri Pietikäinen, Suomen Akatemia
kuuntele esitys WMA-tiedostona 0-00:28:00
esitys PDF-tiedostona
Suomen Akatemian Valta Suomessa -tutkimusohjelma

Puolustusjärjestelmän valta

Johtamisen muuttumisen tarve muovautuvassa turvallisuusympäristössä, professori Aki-Mauri Huhtinen, Maanpuolustuskorkeakoulu
kuuntele esitys WMA-tiedostona 00:28:00-
esitys PDF-tiedostona

Talouden valta

Yritysten omistajien valta tulevaisuudessa, vuorineuvos Gustav von Hertzen
kuuntele esitys WMA-tiedostona

Valtio vallan käyttäjänä taloudessa - kokemuksia liikennesektorilta, finanssineuvos Kalevi Alestalo Liikenne- ja viestintäministeriö
kuuntele esitys WMA-tiedostona 1 ja WMA-tiedosto 2
esitys PDF-tiedostona

Kuluttajien valta - kulutuskapula!, Wesa Aapron, Kulutuskapula ry
kuuntele esitys WMA-tiedostona
esitys PDF-tiedostona

Median ja tulevaisuuskuvien valta

Media ja kansalainen, missä valta?, professori Seija Ridell, Turun yliopisto
kuuntele esitys WMA-tiedostona
esitys PDF-tiedostona

Media ja vallankäyttö, toimittaja Jouni Tervo
kuuntele esitys WMA-tiedostona

Tulevaisuuskuvien ja ideologioiden valta, dosentti Vuokko Jarva, Helsingin yliopisto
kuuntele esitys WMA-tiedostona

Ketkä vaikuttavat vuoden 2025 maailmaan - Ne vaikuttavat, jotka halllitsevat intressijännistteet
Jorma Vakkuri, eGrade Enabler Oy
kuuntele esitys WMA- tiedostona
esitys PDF-tiedostona