Tulevaisuuden konfliktit- seminaari
Tiistaina 17.10.2006  klo 16.45-20.45, sali 505
Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, Helsinki.

Tapahtuma tarjosi nykyisille ja tuleville vaikuttajille tilaisuuden pohtia yhdessä, miten intressijännitteiden hallinnassa voidaan tulevaisuudessa onnistua entistä paremmin. Alustukset auttoivat hahmottamaan, millaisia mahdollisuuksia ja uhkia ristiriitaisin intressein motivoituneet toimijat kohtaavat tulevissa toimintatilanteissa.

Intressijännitteiden hyvä hallinta teoriassa ja käytännössä,
Jorma Vakkuri, CCO, eGrade Enabler Oy
Lisätietoa aiheesta ja esitysaineisto Jorma Vakkurilta jorma.vakkuri@gmail.com

Case: Työmarkkinarauha ja konfliktiprosessi,
työmarkkinaneuvos Tuomo Alasoini, Työministeriö
Esitys pdf-muodossa

Intressijännitteiden uhkat ja mahdollisuudet proaktiivisen oikeuden haasteina,
Soile Pohjonen, dosentti, Helsingin yliopisto
Esitys pdf-muodossa