ONKO ONNELLISUUDESTA VISIOKSI?
Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaari

pidettiin 23.–24.elokuuta 2007 Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikössä, Lepaantie 129, Hattula

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran kesäseminaarissa keskusteltiin onnellisuudesta – Onko onnellisuudesta visioksi? 1970- ja 1980-luvuilla teemaa pohdittiin syvällisestikin, mutta lama katkaisi harrastuksen. Globalisaatio, kilpailukyky ja innovaatio-jargon jyräsivät "pehmeän onnen" yhteiskunnallisena tavoitteena. Vähitellen pehmeämpi ote on mm. sosiaalisen pääoman käsitteen kautta taas alkanut vaikuttaa politiikan tekoon. Tarvitaan uutta ajattelua visioiden luomiseksi. Pelkkä taloudellinen kasvu ei riitä visioksi.

Ohessa pdf-muodossa lyhennelmiä ja pp-esityksiä puheenvuoroista.

Torstai 23.8.2007 Rikala-auditorio

9.30–9.45 Avauspuheenvoro
Puheenjohtaja Marja-Liisa Viherä, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry

 9.45–10.30 Mitä ihminen tarvitsee? – Onnellisuus lienee
sitten sitä, että saa mitä tarvitsee, ja onnettomuus sen puuttumista

Professori Juhani Pietarinen, Turun yliopisto

10.30–11.15 Onnellisuustutkimus
Professori Markku Ojanen, Tampereen yliopisto

11.15–12.15 Lounas

12.15–13.00 Hyvinvointiyhteiskunnasta onnellisuusyhteiskunnaksi –
kansantalouden näkökulma onnellisuuteen

Ennakointijohtaja Timo Hämäläinen, Sitra

13.00–13.45 Lapsuus – peruskalliona tasapainoinen elämä
Lastensuojelujuristi Pia-Liisa Heiliö, Sosiaali- ja terveysministeriö

13.45–14.30 80-luvun onnellisuustutkimukset – henkisen ja taloudellisen kasvun mallit
FT Marja-Liisa Viherä, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry
Erikoistutkija, dosentti Osmo Kuusi, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

14.30–15.00 Iltapäiväkahvi

15.00–15.45 Onnellisuuden visiot – untako vain ja onko pakko herätä?
Professori emeritus Pentti Malaska

 15.45–17.30 Tulevaisuusverstaat

Perjantai 24.8.2007 Rikala-auditorio

9.30–10.15 Mitä tulevaisuusverstaista löytyi – ahaa-elämykset?

10.15–11.00 Tulevaisuuden arkkitehtuuri ja elämäntavat
Design johtaja Anne Stenrosin, Kone Oy

11.00–11.45 Poliisin onnellisuusstrategia
Kehitysjohtaja Olli Hietanen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

11.45–12.45 Lounas

12.45–13.30 Taidot tulevaisuuden onnen perustana
Professori Pirkko Anttila, Akatiimi

13.30–14.15 Usko, toivo ja huijaus – onnea kaupan
Psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri ja
psykiatrian dosentti Hannu Lauerma, Turun yliopisto

14.15–15.00 Onnellisuudesta ja taiteesta – Tekeekö taide onnelliseksi?
Taidehistorioitsija, kulttuuritoimittaja Jonni Roos

Veikko Salovaaran reflektio

Lisätietoja
toimisto@futurasociety.fi tai
• 040 5028672 tai
• Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry, PL 378, 00101 Helsinki