Tieteen päivät ja Tieteiden yö 2011

12.-16.1.2011 Helsingissä järjestettiin taas Tieteen päivät. Tänä vuonna teemana oli Arjen arvoitus. Tieteen päivien tarkoituksena on tarjota uteliaalle yleisölle ajan tasalla olevaa uusinta tutkimustietoa, rationaalisen maailmankuvan aineksia sekä kertoa laajemminkin tieteestä, sen mahdollisuuksista mutta myös rajoista.

Seura osallistui Tieteiden yöhön torstaina 13.1 klo 17-23 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6): www.tieteidenyo.
Seuran esittelypisteessä päivystivät "tulevaisuustohtorit" dosentti Osmo Kuusi ja FT Juha Nurmela klo 18:30-19:30 sekä 20:30-21:30 vastaten kiperiin tulevaisuuteen suuntaaviin kysymyksiin.
Klo 20-20:30 FT Marja-Liisa Viherä alusti salissa 309 otsikolla "Arjen elämyksellisen vuorovaikutuksen visio". Seuran ständillä vieraili lukuisia tulevaisuudentutkimuksesta kiinnostuneita kävijöitä - kiitos teille ja tervetuloa uudestaan vuonna 2013!

Myös Tieteen päivien muussa ohjelmassa oli mukana lukuisia tulevaisuudentutkijoita sekä tulevaisuutta pohtivia esityksiä - alla seuran pääsihteerin poimimat vinkit.
Päivien ohjelmaa pystyi seuraamaan myös etänä YLE:n kanavilla (www.yle.fi/tiede) sekä tapahtuman nettisivuilla: www.tieteenpaivat.fi/tp2011/ohjelma.html.

** ** **

TIETEEN PÄIVÄT - Tutu-vinkkejä:

Keskiviikko 12.1.2011

10.30–12.30 ILMASTONMUUTOS IHMISTEN ARJESSA
Päärakennus, sali 1 (2. krs)
* Puheenjohtaja: tutkimusprofessori Jyrki Luukkanen (Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus)
* Vanhempi tutkija Jari Lyytimäki (Suomen ympäristökeskus):
Arvaamaton ilmastonmuutos: miten saada tolkkua ilmastouutisoinnista?
* Tutkimusprofessori Monica Tennberg (Lapin yliopisto):
Ilmastonmuutos ja pohjoisen sinnikkäät ihmiset
* Professori Atte Korhola (Helsingin yliopisto):
Ilmastotiede ja tieteen ilmasto

*

Torstai 13.1.2011

klo 17-23 Tieteiden yö Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6
www.tieteidenyo.fi

*

Perjantai 14.1.2011

10.00–12.00 TYÖN TULEVAISUUS
Päärakennus, sali 5 (3. krs)
* Puheenjohtaja: tutkimusprofessori Pirjo Ståhle (Turun yliopisto)
* Dosentti, tutkija Jaana Lähteenmaa (Nuorisotutkimusverkosto):
Palkkatyön asema ja merkitys muuttumassa – lopullisesti?
* Dosentti, erikoistutkija Osmo Kuusi (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus):
Vihreät ammatit – avain kestävään kehitykseen
* Tutkimusprofessori Pirjo Ståhle (Turun yliopisto):
Tulevaisuuden osaajat – yksilöt ja organisaatiot
* Dosentti, tutkimuspäällikkö Antti Kasvio (Työterveyslaitos):
Kestävä työ ja ihmisen arki

-

11.15–13.15 HAJAUTETTU ENERGIANTUOTANTO JA TULEVAISUUDEN ENERGIAT
Päärakennus, sali 13 (3. krs)
* Puheenjohtaja: professori Peter Lund (Aalto-yliopisto)
* Tekniikan tohtori Hannele Holttinen (Valtion teknillinen tutkimuskeskus):
Tuulivoiman laajamittainen hyödyntäminen – mahdollisuudet ja periaatteet
* Professori Jyri Seppälä (Suomen ympäristökeskus):
Hajautettujen energiajärjestelmien ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet
* Professori Peter Lund (Aalto-yliopisto):
Energiavallankumous ympäristön ja talouden pelastajana?

*

Lauantai 15.1.2011

12.15–14.15 ARJEN KOREOGRAFIA
Päärakennus, sali 6 (3. krs)
* Puheenjohtaja: akatemiatutkija Mika Pantzar (Aalto-yliopisto)
* Akatemiatutkija Mika Pantzar (Aalto-yliopisto):
Liikkeen talous
* Dosentti Jaana Parviainen (Tampereen yliopisto):
Vallan ja resistanssin koreografioita kaupunkitilassa
* Tutkijatohtori Mikko Jalas (Aalto-yliopisto):
Teollinen, kaupallinen ja kehollinen aika
* Professori Anu Valtonen (Lapin yliopisto):
Levon liike
* Professori Kirsi Monni (Teatterikorkeakoulu):
Sosiaalinen koreografia

*

Sunnuntai 16.1.2011

12.00–14.00 ASUMISEN TULEVAISUUS
Päärakennus, sali 13 (3. krs)
* Puheenjohtaja: professori Sirkka Heinonen (Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus)
* Professori Sirkka Heinonen (Turun yliopisto):
Hahmotuksia asumisen tulevaisuudesta
* Professori Mari Vaattovaara (Helsingin yliopisto):
Asuinympäristöjen arvostuksen muutokset meillä ja muualla
* Professori Panu Lehtovuori (Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu):
Tulevaisuuden asumisen tilat ja muodot
* Professori Jarmo Suominen (Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu):
Asukas ubiikkiasumisen luojana

-

14.15–16.15 TULEVAISUUDEN ARKIPÄIVÄN ETIIKKA
Päärakennus, sali 5 (3. krs)
* Puheenjohtaja: tutkimusprofessori Ilkka Norros (Valtion teknillinen tutkimuskeskus)
* Professori Markku Wilenius (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto):
Tulevaisuuden arkipäivän käytäntöjä etsimässä
* Professori Klaus Helkama (Helsingin yliopisto):
Muuttaako netti arkipäivän etiikkaa?
* Professori Vesa Oittinen (Aleksanteri-instituutti, Helsingin yliopisto):
Tulevaisuuden etiikka Spinozan ja Kantin välissä

-

14.30–15.30 PÄIVÄN PAINI – TULEVAISUUDEN SUOMI
Päärakennus, pieni juhlasali (4. krs)
* Mattotuomari: professori Pirjo Ståhle (Turun yliopisto)
* Painijat: akatemiatutkija Mika Pantzar (Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu)
vs. tutkimuspäällikkö Juha Nurmela (Tilastokeskus)