Yhteiskuntatieteellisen ympäristöntutkimuksen seura (YHYS) ja Tulevaisuuden tutkimuksen seura r.y. järjestävät interaktiivisen keskustelutilaisuuden
Ennakoivat arvioinnit ja arvioivat ennakoinnit - menetelmäkeskustelu

Maanantaina
28.3.2011 kello 13-17

Tieteiden talolla, sali 404, Kirkkokatu 6, Helsinki

Miten suurten haasteiden ympäristötutkimuksen kentällä tutkitaan ja toimeksiantajan puolelta odotetaan tutkittavan? Niin kansallisissa tutkimus rahoitushauissa kuin myös EU:n rahoitushauissa korostetaan voimakkaasti ennakointia ja arviointia. Käsitteiden sisällöt ennakoinnin ja arvioinnin kentällä tuntuvat vaihtuvan tutkimushausta toiseen. On syytä keskustella siitä, mitä odotetaan ja miksi. Ex ante ja ex post - kuinka vastaamme aikaan kiinnitetyn menetelmäkentän suuriin haasteisiin (Grand Challenges)?


Ohjelma

Klo 13.00 Seurojen puheenvuorot

13.15 Yrjö Haila, Tampereen yliopisto ja Osmo Kuusi, VATTBio- ja ympäristöalan suuret haasteet (Grand Challenges): Miten ne tunnistetaan, miten niihin varaudutaan?

14.00 Torsti Loikkanen, VTT ja Raine Hermans, TekesEx ante ja ex post  yhteen ja erikseen - mitä tutkimukselta odotetaan?

14.45 Kahvi

15.15 Elina Hiltunen, Finpro ja Reija Ruuhela, llmatieteen laitosHeikot signaalit ja ilmastonmuutoksen vahvistuva trendi

16.00 Tiina Silvasti, Helsingin yliopisto ja Juha Nurmela, TilastokeskusRuoka- ja kulutustutkimuksen tulevaisuutta ennakoiden

16.45 Keskustelua ja yhteenveto

17.00 Päätös 

Tervetuloa! 

Tilaisuus on maksuton. Tarjoilujen mitoittamiseksi ilmoittautumiset 24.3.2011 mennessä: johanna.kohl@vtt.fi tai toimisto@futurasociety.fi.

Lisätietoa Yhteiskuntatieteellisen ympäristöntutkimuksen seurasta: www.yhys.net