Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n

FUTURA–lehti 2 • 2011

ilmestyi kesäkuussa
GLOBAALIDEMOKRATIA

Juha Nurmela ja Teppo Eskelinen (vier. päätoimittajat)


Pääkirjoitus
Teppo Eskelinen ja Juha Nurmela

Artikkelit:

Maailmanparlamentin idean uudelleen arviointi - eli miten ylittää kansainvälisen oikeuden ristiriitaisuuus
Heikki Patomäki

Uusi maailmanjärjestys ja globaalidemokratian haaste: huomioita murroksen keskeltä ja lintuperspektiivistä
Markku Wilenius

Globaali kansalaisyhteiskunta tarvitsee moniäänistä glokaalia mediaa
Pirita Juppi

Monikansallisten yritysten avoin kirjanpito ja verotus globaalin demokratian edellytyksinä
Matti Ylönen

Julkinen talous ja sen demokratisointi köyhyyden vähentämisessä
Teppo Eskelinen

Maailmantalouden demokratisoinnin myytit ja haasteet
Lauri Holappa ja Jussi Ahokas


Katsaukset:

"Uusi kansainvälinen järjestys" - Globaalin demokratian versio 1.0 tao 0.1?
Juha Nurmela

Mitä kuuluu globaalille vastavoimalle? Kymmenen vuotta maailman sosiaalifoorumeita
Laura Tuominen

Demokratian esteenä on köyhyys
Helvi Kolehmainen

Globaalidemokratiaa kenialaisesta perspektiivistä
Matti Kääriäinen


Tilaukset:

Futura-lehti tulee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenille jäsenetuna.
Vuositilaukset 39,00 eur/vuosi (neljä numeroa). Irtonumerot 11 euroa.

Tilaukset: toimisto@futurasociety.fi

PL 378, 00100 Helsinki • Eerikinkatu 28, 5.kerros, 00180 Helsinki • www.futurasociety.fi

puheenjohtaja Juha Nurmela, 0400501581 • pääsihteeri Hazel Salminen 040 5028672 toimisto@futurasociety.fi