Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n

FUTURA–lehti 3 • 2011

ilmestyi lokakuussa
TOP TEN FUTURES IX: Etäisyyksien hallinta 2030

Osmo Kuusi ja Matti Leskinen (vier. päätoimittajat)


Pääkirjoitus
Osmo Kuusi

Top Ten Futures IX -artikkelit:

Etäisyyksien hallinnan globaalit puitteet 2030
Osmo Kuusi

Teknologia ja etäisyyksien hallinta
Jorma Mäntynen

Tavaralogistiikan kehitys vuoteen 2030
Pekka Aaltonen

Ihmisten siirtyminen maasta toiseen 2030
Markus Pöllänen

Ympäristöpolitiikan haasteet liikennesektorille
Vilja Varho ja Petri Tapio

Slow Life ja etäisyyksien hallinta
Sirkka Heinonen

Geenien, kielien ja kulttuurien leviäminen
Eero Muurimäki

Etäisyyksien hallinta science fictionissa
Kimmo Lehtonen


Katsaukset:

Globaalidemokratia etenee useina rinnakkaisina polkuina
Mikko Rask

Haastattelut:

John Naisbittin haastattelu
Elina Hiltunen


Tilaukset:

Futura-lehti tulee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenille jäsenetuna.
Vuositilaukset 39,00 eur/vuosi (neljä numeroa). Irtonumerot 11 euroa.

Tilaukset: toimisto@futurasociety.fi

PL 378, 00100 Helsinki • Eerikinkatu 28, 5.kerros, 00180 Helsinki • www.futurasociety.fi

puheenjohtaja Juha Nurmela, 0400501581 • pääsihteeri Hazel Salminen 040 5028672 toimisto@futurasociety.fi