Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n

FUTURA–lehti 4 • 2011

ilmestyi joulukuussa
Ajatuspajat: Tulevaisuuksien hautojat

Aleksi Neuvonen ja Osmo Kuusi (vier. päätoimittajat)


Pääkirjoitus
Aleksi Neuvonen

Artikkelit:

Ajatushautomoiden aika
Roope Mokka ja Aleksi Neuvonen

Tulevaisuuksien tutkimus ja ajatuspajat
Osmo Kuusi

Design studio - how humans can work together to make sense of complex challenges
Bryan Boyer

Ajatuspaja muutoksen airueena
Petri Kajander

Tulevaisuuden tutkimisesta sen tuottamiseen - think-do tank tulevaisuuden toimintamallina
Ville Tikka ja Nuppu Gävert

Design-ajatushautomo vai kokeileva kulttuuri-instituutti?
Anni Puolakka ja Jenna Sutela

Puutarhakaupunki monipaikkaisen merkitysyhteiskunnan luovana ympäristönä
Sirkka Heinonen ja Juho Ruotsalainen


Katsaukset:

Poliittinen ajatuspajatoiminta Suomessa
Elina Heikinheimo

Haastattelut:

Puolueita lähellä olevat ajatushautomot
Elina Heikinheimo


Tilaukset:

Futura-lehti tulee Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenille jäsenetuna.
Vuositilaukset 39,00 eur/vuosi (neljä numeroa). Irtonumerot 11 euroa.

Tilaukset: toimisto@futurasociety.fi

PL 378, 00100 Helsinki • Eerikinkatu 28, 5.kerros, 00180 Helsinki • www.futurasociety.fi

puheenjohtaja Juha Nurmela, 0400501581 • pääsihteeri Hazel Salminen 040 5028672 toimisto@futurasociety.fi