KUTSU KEVÄTKOKOUKSEEN

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
maanantaina 22.4.2013 klo 18.00 alkaen
Otavan Opiston Osuuskunnan koulutustila, Annankatu 9 A 11, 5. krs, 00120 Helsinki

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:
1 § Kokous avataan ja todetaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti päätösvaltaiseksi ja oikein koolle kutsutuksi.

2 § Valitaan kevätkokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.

3 § Käsitellään hallituksen kertomus seuran toiminnasta ja taloudesta vuodelta 2012

4 § Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

5 § Muut hallitukselle esitetyt asiat.

6 § Kokouksen päättäminen.

Jäsenet, jotka eivät pääse kokoukseen voivat lähettää kommentteja pääsihteerille (toimisto@futurasociety.fi / 040 5028672) tai seuran puheenjohtajalle (sirkka.heinonen@utu.fi) etukäteen, 18.4.2013 mennessä.
Kevätkokouksen materiaalit: toimintakertomuksen luonnos, tase.

Lisäksi sekä kevätkokousta että alustusta voi seurata etänä netissä, osoitteessa: https://otavanopisto.adobeconnect.com/tutu. Virallinen etäosallistuminen (kevätkokouksen äänestyksiin) ei kuitenkaan ole mahdollista.


* * * *

Kevätvuosikokouksen jälkeen yleisötilaisuus noin klo 19:

Tulevaisuudentutkimuksen opetuksen järjestäminen Turun yliopistossa
Alustamassa johtaja Juha Kaskinen, Tulevaisuuden tutkimuskeskus.