Tulevaisuuden tutkimuksen seuran

Hallituksen kokousten pöytäkirjojen tiivistelmät 2010

Hallituksen kokous 1/2010: 28.1.2010 pöytäkirjan tiivistelmä

Hallituksen kokous 2/2010: 15.3.2010 pöytäkirjan tiivistelmä

Hallituksen kokous 3/2010: 12.4.2010 pöytäkirjan tiivistelmä

Hallituksen kokous 4/2010: