TULEVAISUUDEN TUTKIMUKSEN SEURA RY:n GRADUPALKINTO 2013

 

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran vuoden 2013 Gradupalkinto on julkistettu!

 

Seuralle ilmoitettiin määräaikaan mennessä runsaasti korkeatasoisia lopputöitä eri puolilta Suomea. Kymmenestä eri oppilaitoksesta lähetetyistä töistä on valittu Gradupalkinnon saajaksi Juhani Parhialan pro gradu -työ Systeeminen tulkintakehys heikoille signaaleille. Työ on jätetty keväällä 2012 Lapin yliopiston markkinoinnin oppiaineeseen, Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan (http://www.doria.fi/handle/10024/76761). Vuonna 2013 Gradupalkinnon suuruus on 300 euroa.

 

Parhialan pro gradu –työ käsittelee tulevaisuuksien tutkimuksen käsitteellistyksiä ja tieteen tekemistä ohjaavia tausta-ajatuksia. Gradupalkinnon arvioijana toiminut FT, tulevaisuudentutkimuksen dosentti (em.) Auli Keskinen kertoo lausunnossaan etsineensä kymmenen lopputyön joukosta työtä, joka osoittaisi ”ehdokkaan intoa tulevaisuudentutkimukseen ja rohkeutta uppoutua siihen, vaikka tietomäärä ja tieteellinen kokemus ovat vasta nupullaan.”

Keskisen lausunto pdf-muodossa

 

Keskinen toteaa valitun pro gradu -työn ilmentävän ”muita selvemmin orastavaa tulevaisuudentutkimuksen ymmärrystä ja tiedon janoa”, mistä syystä hän päätyi valitsemaan kyseisen työn ”parhaaksi näistä parhaista ollen se primus inter pares.

 

Lisäksi Keskinen haluaa antaa kunniamaininnan Mari Ariluoman diplomityölle Kaupunki ekosysteemipalvelujen tuottajana – kohteena Lahden Mukkula ”erinomaisesta aiheen käsittelystä ja innovatiivisesta esityksestä.’’ Keskinen toivoo Lahden kaupungin ottavan tämän tutkimuksen tosissaan. Työ on jätetty Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Maisema-arkkitehtuurin laitokselle marraskuussa 2012. Työn valvojana toimi prof. Jyrki Sinkkilä ja ohjaajana FT Saara Vauramo.

  

Onneksi olkoon, Juhani sekä Mari! Kiitos myös kaikille muille työnsä lähettäneille!

 

Tiedoksi vielä kiinnostuneille, että seura tutkii mahdollisuutta ja kiinnostusta järjestää jonkinlainen graduntekijätapaaminen, joko niin, että tulevaisuudentutkimuksen alaan liittyvän lopputyön tehneet (tai lopputyötä tekevät) voisivat keskenään tavata ja verkostoitua, ja/tai esittää töidensä tuloksia yleisölle. Toivomme näin voivamme parantaa alan tunnettuutta yliopistomaailmassa laajemmin, sekä tuoda kiinnostaville tutkimusaiheille ja aloitteleville tutkijoille kuulijoita. Jos tämänlainen verkostoituminen kiinnostaa, niin voit olla yhteydessä minuun.

 

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran puolesta,

 

Sirkka Heinonen                                    Hazel Salminen

puheenjohtaja                                                pääsihteeri

 

 

MIKÄ GRADUPALKINTO?

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Gradupalkinto myönnetään joka toinen vuosi tulevaisuudentutkimukseen liittyvälle opinnäytetyölle. Palkinnon valitsee seuran hallituksen valitsema tohtorintutkinnon suorittanut henkilö.

Seuraavaksi vuonna 2015 palkitaan vuosina 2013-14 valmistunut opinnäytetyö. Arvioitavaksi lähetetään korkeintaan yksi opinnäytetyö per oppilaitos.

Jos siis vuosina 2013-14 valmistunut/valmistuva lopputyösi liittyy tulevaisuudentutkimukseen teemaltaan tai menetelmiltään, ota yhteyttä oppilaitoksesi yhteyshenkilöön (lista alla), tai jos oppilaitoksellasi ei vielä ole yhteyshenkilöä, niin seuran pääsihteeriin: toimisto@futurasociety.fi.


Oppilaitosten yhteyshenkilöt:

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu: Mikko Jalas (mikko.jalas(at)aalto.fi)
Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu: Mari Seppälä (mari.seppala(at)aalto.fi)
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu:
Annariikka Martikainen-Rodriguez (Annariikka.Martikainen-Rodriguez(at)haaga-helia.fi)
Jyväskylän yliopisto:
Anu Kettunen (anu.e.kettunen(at)jyu.fi)
Karelia-ammattikorkeakoulu:
Tarja Kupiainen (tarja.kupiainen(at)karelia.fi)
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu: Pirjo-Liisa Vaittinen (pirjo-liisa.vaittinen(at)kyamk.fi)
Lapin yliopisto: Mika Laakkonen (milaakko[at]ulapland.fi)
Lappeenrannan teknillinen yliopisto: Tuomo Uotila (tuomo.uotila(at)lut.fi)
Laurea-ammattikorkeakoulu: Susanna Kivelä (susanna.kivela(at)laurea.fi)
Maanpuolustuskorkeakoulu: MAJ Jari Sormunen (jari.sormunen[at]mil.fi)
Rovaniemen ammattikorkeakoulu: Mika Laakkonen (milaakko[at]ulapland.fi)
Oulun yliopisto: Erkki Urpilainen (erkki.urpilainen(at)oulu.fi)
Satakunnan ammattikorkeakoulu: Sirpa Sandelin (sirpa.sandelin(at)samk.fi)
Tampereen teknillinen yliopisto: Markus Pöllänen (markus.pollanen[at]tut.fi)
Turun yliopisto: Jussi Lehtonen (jussi.lehtonen[at]utu.fi)
Åbo Akademi: Anna-Greta Nyström (anna-greta.nystrom(at)abo.fi)

Huom! Jos työskentelet yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa eikä oppilaitoksesi vielä ole listassa, niin olisitko kiinnostunut toimimaan gradupalkinto-yhteyshenkilönä? Yhteyshenkilö tiedottaa oppilaitoksessaan gradupalkinnosta ja karsii tarvittaessa ilmoitettujen opinnäytetöiden joukosta sen, joka lähetetään eteenpäin seuralle.


Lisätietoja gradupalkinnosta:

Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.,
Hazel Salminen, toimisto@futurasociety.fi, 040 5028672

* * *

GRADUPALKINTO 2011

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran vuoden 2011 Gradupalkinto on julkistettu seuran kevätkokouksessa 18.4!

Seuralle ilmoitettiin yhdeksän korkeatasoista lopputyötä eri puolilta Suomea, ja niistä valittiin Gradupalkinnon saajaksi Jaakko Iso-Järvenpään pro gradu -työ Forecasted merchant scenarios on surcharge implementation - Company X reacting to competitive changes in the Finnish payment card industry. (Tiivistelmä pdf-tiedostona)

Työ oli jätetty toukokuussa 2010 Turun kauppakorkeakoulun (nyk. Turun yliopiston alla) Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitokselle.
Ohjaajina toimivat Esa Stenberg sekä Valtteri Kaartemo.

Iso-Järvenpään pro gradu -työn todettiin olevan erittäin ammattitaitoisesti rakennettu tutkimus, järjestelmällinen, ajaton ja samalla ajankohtainen, konkreettisesti tulevaa ja erittäin monia ihmisiä koskettava käytännön sovellusta luotaava.
Valinta oli kuitenkin vaikea, sillä kaikki seuran saamat työt olivat hyviä ja niiden tekemiseen oli käytetty suuri määrä luovuutta, kovaa työtä sekä osin jopa idealistista intoa. Ensimmäinen Gradupalkinto-prosessi kokonaisuudessaan ylitti sekä määrällisesti että laadullisesti jo korkealla olleet odotuksemme!
Seuran hallituksen valitseman arvioijan, prof. Rauno Kuusiston lausunto kokonaisuudessaan pdf-tiedostona.
Vuonna 2011 Gradupalkinnon suuruus on 300 euroa.

Onneksi olkoon, Jaakko! Kiitos myös kaikille muille työnsä lähettäneille!