Tietoa tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäseneksi liittymisestä

Seuran hallitus hyväksyy uudet jäsenet hakemuksesta.

Futura-lehti lähetetään jäsenmaksun maksaneille jäsenille neljä kertaa vuodessa. Seuran järjestämistä tilaisuuksista sekä muista tulevaisuusaiheisista tapahtumista ilmoitetaan myös erillisellä Futurinfo-jäsenkirjeellä neljä kertaa vuodessa.

Jäsenmaksu on:

Tämän jäsenhakemuslomakkeen voi palauttaa

Tulevaisuusterveisin,
Hazel Salminen
pääsihteeri