Tulevaisuuden liikenne intensiivi-iltapäivä
13.1.2006 Tieteiden talossa, Kirkkokatu 6, Helsinki

Liikennesuunnittelun Seura (LSS), Tulevaisuuden tutkimuksen seura (Tutu) ja Yhdyskuntasuunnittelun seura (YSS) järjestivät yhdessä seminaarin tulevaisuuden liikenteestä.

Esitelmät: 

Kati Kiiskilä: Tulevaisuuden matkustuskäyttäytyminen – mikä pysyy, mikä muuttuu?

Pekka Aaltonen: Logistiikan ketjutus mallina henkilöliikenteelle

Mari Päätalo: Pyöräilyn edistäminen tietotekniikan avulla

Kalle Toiskallio: Liikennemuotoriippumattomuus: onko liikennemuodolla väliä?

 

Teemakeskustelut

A.    Liikkumisen ohjaus (Mobility Management), Pj Tytti Viinikainen

valmistellut puheenvuorot: Maija Stenvall (Mobility Management Pohjoismaissa);

Maarit Kahila & Marketta Kyttä (Oppiva kaupunkisuunnittelu ja asumisen arki)

B.    Kaupunkiliikenne tulevaisuudessa, Pj Ossian von Konow (Ratarenkaat ja

puutarhakaupungit),

valmistellut puheenvuorot: Jussi Sauna-aho (Henkilöliikenteen matkaketjut);

Antero Alku (Nykyajan kaupunkiraideliikenne);

Jouni Tuomisto (Matkojen yhdistely-yhdistelmäliikenne)

C.     Tulevaisuuden tuotekonseptit ja teknologiakehitys, Pj Tapani Särkkä

valmistellut puheenvuorot: Ville Kokkonen (Tulevaisuudenkuvia uusista  liikennemuodoista);            

Hans Beijar (CASE Merenkurkku - Kvarken)

Loppukeskustelu:

Syntyykö uusi liikennemuoto?

Vastaus IIASAlle. Pj Harri Kallberg

Herätteenä keskustelulle APGM (Automated People and Goods Mover)

 

Lisätietoja: Pekka Rytilä e-mail: lss@ls-service.fi
fax 09 278 10 33, pj Pekka Rytilä p. 040 503 8136