Tulevaisuuden tutkimuksen seuran
Mikkelin toimintaryhmä

Kevät 2011

Tulevaisuuden tutkimuksen seuran Mikkelin paikallistoimintaryhmä toimii yhteistyössä avoimen verkko-oppimisympäristön Internetix Campuksen (www.internetix.fi), Otavan Opiston (www.otavanopisto.fi) Nettilukion (www.nettilukio.fi) ja Metodixin (www.metodix.com) kanssa. Toimintamuotoja ovat tulevaisuudentutkimuksellinen menetelmäkoulutus, työpajatoiminta, eDelfoi-ohjelma ja eDelfoi-kehittäjäyhteisön ylläpitäminen.

Delfoi-koulutus ja -työpajat
Yhteisenä aktiviteettina järjestetään Delfoi-metodikoulutusta, joka tarjoaa toimintaympäristön, ohjauksen ja vertaistuen Delfoi-menetelmän käyttäjille ja soveltajille. Koulutuksen yhteydessä toteutetaan omia tutkimuksia eDelfoi-verkkoalustalla (www.edelfoi.fi). Koulutus on työpajamaksua lukuunottamatta maksutonta Tulevaisuuden tutkimuksen seuran jäsenillle. Kerran kuukaudessa järjestetään avoimia ja monidisipliinisiä tulevaisuudentutkimuksen työpajoja (Delfoi-paja), joiden kommunikaatio- ja kehittämisyhteistyönä verkossa toimii eDelfoi -ryhmä (http://edelfooining.com).

Loppusyksyn 2011 Delfoi-pajojen ajat ja teemat:

8.-9.12.11.2011 Valtapedagogian haaste sekä toisenlaiset pedagogiat

Työpajat järjestetään Otavan Opiston tiloissa Mikkelissä. Osallistujille tarjotaan mahdollisuus ruokailuihin ja majoitukseen.

Ilmoittautuminen: http://paja.internetix.fi/?page_id=74.
Kaikkiin pajoihin voi osallistua myös virtuaalisesti Connect Pro -ohjelman avulla: http://otavanopisto.emea.acrobat.com/delfoi. Kaikki opiston pajatallenteet löytyvät osoitteesta http://paja.internetix.fi/videotallenteet/.

Jos koneellasi on iTunes-ohjelma, voit katsoa videotallenteita myös seuraavien linkkien kautta:
Delfoi-luennot http://itunes.apple.com/lv/podcast/edelfoi-luennot/id354984606
eDelfoi-ohjeet http://itunes.apple.com/us/podcast/edelfoin-ohjevideot/id347288314
Opiston pajajutut http://itunes.apple.com/us/podcast/otavan-opiston-paja/id347888390

Yhdyshenkilönä Jenni Linturi, jenni.linturi(at)otavanopisto.fi.


ARKISTO

Syksy 2011
Syksyllä 2011 järjestettiin seuraavat työpajat:
Delfoi-paja Seuran kesäseminaarin yhteydessä Oppimisen tulevaisuus -teemapaja 18.-19.8.2011
Delfoi-paja Arviointi uusissa ympäristöissä sekä tekijänoikeudet 13.-14.10.2011
Delfoi-paja Verkkoidentiteetti: yksityinen ja julkinen profiili 10.-11.11.2011

Kevät-kesä 2011
Keväällä 2011 järjestettiin seuraavat työpajat:
Delfoi-paja Lukion tulevaisuus, pelit ja simulaatiot, argumentaatio-delfoi 10.-12.2.2011
Delfoi-paja Hyvinvointivaltio, oppisisältöjen evoluutio, avoin data 11.-13.3.2011
Delfoi-paja Tulevaisuuskuvat ja skenaariot, ohjaus verkossa 14.-15.4.2011
Delfoi-paja Dialogit delfoissa, vuorovaikutus ja dialogi verkossa 12.-14.5.2011
Delfoi-paja Kaukotulevaisuus, yleisteemana ilmiöpohjaisuus 9.-11.6.2011

Syksy 2010
Syksyllä 2010 järjestettiin seuraavat työpajat:
Delfoi-paja Mobiili ja ubiikki 15.-16.10.2010,
Delfoi-paja Science Fiction 19.-20.11.2010
Delfoi-paja Laadullinen ja osallistava ennakointi 17.-18.12.2010

Kevät 2009
Keväällä 2009 järjestettiin seuraavat työpajat:
Delfoi-paja Työn tulevaisuus 20.-21.2.2009,
Delfoi-paja Reaaliaika-Delfoi 20.-21.3.2009,
Delfoi-paja Kestävä kehitys ja käden työt 17.-18.4.2009
Delfoi-paja Sivistys, taide ja taiteen tutkimus 15.-16.5.2009
Delfoi-paja Sivistys, Optiopaja tutkijoille ja opiskelijoille 11.-12.6.2009

Lisätietoja Hannu Linturi, hannu.linturi(at)otavanopisto.fi , 0400 815 515

Syksy 2008
Syksyllä 2008 järjestettiin Delfoi-työpajat. Lisätietoja Hannu Linturi, hannu.linturi(at)otavanopisto.fi , 0400 815 515

Kevät 2008
Perinteinen Delfoi-työpaja järjestettiin Mikkelissä huhtikuussa 11.-12.4.2008
Teemana oppiminen ja opetus. Tietoiskuvierailijoina Anita Rubin, Aila Paaso ja Kati Korento.
Toukokuussa 16.-17.5.2008 pajan teemana oli Delfoi -metodin uudet muodot.
Alustuksia pitivät Osmo Kuusi, Hannu Linturi, Yrjö Myllylä, Juha Nurmela ja Petri Tapio.
Lisätieto kaikille avoimista työpajoista osoitteessa
http://www.edelfoi.fi/fi/nd/news/080207_pajat . Ilmoittautua voi Hannu Linturille hannu.linturi at otavanopisto.fi

Syksy 2007
S
yksyn toimintaa jäsensivät seuran jäsenille avoimet neljä tulevaisuus- ja delfoityöpajaa:
-          Delfoi I 28.-29.9. vierailee Vesa Raasumaa (Ba –metodi), teemana työyhteisöjen tulevaisuus
-          Delfoi II 26.-27.10. vierailee ja ohjaa Petri Tapio, teemana ympäristön tulevaisuus
-          Delfoi III 16.-17.11. vierailee ja ohjaa Osmo Kuusi, teemana sivistyksen tulevaisuus
-          Delfoi IV 14.-15.12. vierailee Anita Rubin, teemana opettajan tulevaisuus
Työpajat rytmittävät delfoi –verkkometodikurssia, johon seuran jäsenet voivat maksutta osallistua. Ilmoittautumiset osoitteessa http://www.edelfoi.fi/fi/nd/news/delfoihaku/
Vierailijoita tulee lisää, kun saadaan varmistuksia.Tilaisuutemme ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.