TULEVAISUUSTIEDON FILOSOFISET JA METODISET LÄHTÖKOHDAT -seminaari
24.9.2003 klo 9.00 -16.00, Säätytalo, Sali 15, Snellmaninkatu 9-11, Helsinki
 

Vuonna 2002 järjestettiin seminaari Tulevaisuus tieteen ja tutkimuksen päätöksenteossa. Seminaarissa tuotiin esille eri tieteenalojen tapa tarkastella tulevaisuusvaikutuksia, vertailla ja etsiä parhaita ratkaisuja. Tulevaisuustiedon filosofiset ja metodiset lähtökohdat -seminaari jatkaa alkanutta keskustelua. Nyt tarkastellaan tulevaisuudentutkimuksen tieteenfilosofista pohjaa ja tutkimusmetodeja eri tieteenalojen näkökulmista.

 

Ohjelma

9.00 Ilmoittautuminen
9.30 Avaus, Auli Keskinen, Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry.
10.00 Kontrafaktuaalinen päättely, prof. Gabriel Sandu, Helsingin yliopisto
10.40 Kielitiede tulevaisuuden kuvaajana ja analysoijana, tutkija Leena Merisaari, Valtion teknillinen tutkimuskeskus
11.20 Strategiatiede tulevaisuuden tekemisessä, prof. Juha Näsi, Tampereen teknillinen yliopisto

12.00 Lounastauko

13.00 Systeemitiede tulevaisuuden hahmottamisessa, avoin
13.40 Sosiologialla ihmisille sopiva tulevaisuus, tutkija Heli Vaaranen, Helsingin yliopisto

14.20 Tauko

14.40 Filosofiset lähtökohdat metodien takana tulevaisuustietoisuudessa ja tulevaisuuden tutkimuksessa, prof. Ilkka Niiniluoto, Helsingin yliopisto
15.20 Loppukeskustelu
16.00 Päätössanat

Seminaari on Tulevaisuuden tutkimuksen seuran järjestämä, avoin ja maksuton kokopäiväseminaari.

Ilmoittautumiset 15.9.2003 mennessä toimisto@futurasociety.fi, (09) 623 1236, f. (09) 662 503.

Lisätietoja: Matti Leskinen, 040 511 6223, leskinen@csc.fi tai Iiris Penttilä, toimisto@futurasociety.fi.