Verkostostrategiaseminaari, 18.9.2003
Nokia Research Center, auditorio, Itämerenkatu 11-13, Helsinki
 

Onko verkostojohtaminen jokin uusi johtamislaji?
Miten prosessiverkostoa hallitaan, jos kaikki toimijat eivät ole "omasta talosta"?
Miten verkostostrategia vastaa tulevaisuuden kilpailukykytarpeita?
Miten hyödyntää yrityksen sisäinen verkosto, tekemisessä tai oppimisessa?
Miten pysyn verkostossa?
 

Tilaisuudessa käsitellään strategisten verkostojen elinjakson hallitsemiseen liittyviä asioita. Tavoitteena on oppia luomaan verkostostrategioita/strategisia verkostoja tarkastelemalla käytännön esimerkkejä rakenteiden, luottamuksen ja laadun näkökulmista. Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja löytämään uusia tekijöitä verkostoosi. Seminaari on maksuton.

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.50 Avaus Osmo Vikman

9.00 Esimerkkejä verkostostrategioista
- Myyrmäen kaupunkikehitys, aluekehitysverkosto, Ritva Valo, Vantaan kaupunki
- Liiketoimintaverkosto alihankinnoissa, Simo Luiro, Nokia
- Arkielämän strategisista verkostoista Pohjois-Karjalassa ja Helsingin lähiöissä, Liisa Horelli-Kukkonen, TKK

10.00 Verkottumistauko

10.15 Keskustelut esimerkeistä
- Rakenteiden näkökulma, Sakari Ahvenainen, Tulevaisuuden tutkimuksen seura
- Luottamuksen näkökulma, Kirsimarja Blomqvist, LTY
- Laadun näkökulma, Juhani Anttila, Quality Integration

11.50 Yhteenveto, Osmo Vikman, Nokia

12.00 Seminaari päättyyIlmoittautumiset 12.09.2003 mennessä.
http://ps.laatukeskus.fi/laatukeskus/productlist.do?productGroup=49

Yhteystiedot: Nokia http://www.nokia.fi/
Simo Luiro, simo.luiro@nokia.com, Software Supply Line Management, Supplier Strategies
Osmo Vikman, Assistant R&D Manager, 07180 37341, osmo.vikman@nokia.com

Tulevaisuuden tutkimuksen seura http://www.futurasociety.fi/
Sakari Ahvenainen, Yleisesikuntaeverstiluutnantti (evp), 041- 4698281, sakari.ahvenainen@pp.inet.fi

Lappeenrannan teknillinen yliopisto http://www.lut.fi/
Kirsimarja Blomqvist, Professori, (05) 621 6640, kirsimarja.blomqvist@lut.fi
http://info.lut.fi/kati/henkilot/henkilot_tieto.html#kirsimarja

Quality Integration http://www.QualityIntegration.net
Juhani Anttila, Venture Knowledgist, 0400 411 635 juhani.anttila@telecon.fi

Teknillinen korkeakoulu, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK
http://www.hut.fi/Yksikot/YTK/yleis/info.html
Liisa Horelli-Kukkonen, Doctor, (09) 6848877, Liisa.Horelli-Kukkonen@hut.fi
http://www.hut.fi/Units/Separate/YTK/research/hfe/liisan_netti3.htm

 

Tausta-aineistoa:
James Brodyn review Barabasin Linkit-kirjasta
http://human-nature.com/nibbs/02/linked.html

Valdis Krebs http://www.orgnet.com/

 

Järjestäjät ja lisätiedot:
Suomen Laatuyhdistyksen Julkisten palvelujen laatujaos http://www.laatukeskus.fi/default.asp?docId=2325
Marita Lehikoinen, 040 827 6541, marita.lehikoinen@vantaa.fi

Tulevaisuuden tutkimuksen seura http://www.futurasociety.fi
Matti Leskinen, 040 511 6223, matti.leskinen@csc.fi

TIEKEn IT Klusteri www.tieke.fi/klusteri
Veli Riekki, (09) 4763 0403, veli.riekki@tieke.fi
 


Järjestäjät:
Suomen Laatuyhdistyksen Julkisten palvelujen laatujaos http://www.laatukeskus.fi/default.asp?docId=2325
Tulevaisuuden tutkimuksen seura http://www.futurasociety.fi
TIEKEn IT Klusteri www.tieke.fi/klusteri