Framtidsklubben 13.-14.3.2004
i Åbo och Pargas

Projektet är en fortsättning på det 2-dagars tillfälle som arrangerades i Mariehamn på 1990-talet, då gymnasieeleverna kom från Sverige, Finland och Åland. FRAMTIDSKLUBBEN är ett speciellt forum där unga i Åbo kan bekanta sig med framtidstänkande, megatrender och framtidsforskning på samnordiskt nivå. FRAMTIDSKLUBBEN inleds med en serie expertföreläsningar och fortsätter med ungdomarnas interaktiva workshops.

FRAMTISDKLUBBEN bjuder ett seminarium för studeranden i språklig övning och kommunikation på finska och svenska. Som tema: låt ungomar själva skapa sin framtid "framtiden är deras!" Framtidsklubben är ett initiativ att grunda en bestående link för juniormedlemmar som är intresserade av framtidsstudier.

Den första gången var träffen ett veckoslutsmöte i Mariehamn 1997.
De nya utmaningar som ungdomar möter i dagens samhälle är bode globala och komplexa.