Tulevaisuuden tutkimuksen seuran toiminta

Tulevaisuudentutkimus on monitieteellinen tiedonala, jonka tarkoituksena on selvittää millaisia mahdolliset, toivottavat tai todennäköiset tulevaisuudet voisivat olla. Näin saatua tietoa hyväksikäyttämällä ihminen pystyy vaikuttamaan omaan elämäänsä. Olemme jokainen valinnoillamme omalta osaltamme vastuussa siitä, tuleeko huomispäivästä sellainen, että sitä on hyvä elää.

Tulevaisuuden tutkimuksen seura/Sällskapet för framtidsstudier perustettiin tutkijoiden, opettajien ja tiedeyhteisön laajan kannatuksen pohjalta yliopistojen ja korkeakoulujen toimesta Turussa 28. toukokuuta vuonna 1980. Seuran perustajajäseninä oli 14 suomalaista yliopistoa ja korkeakoulua. Tänään seuralla on lähes parikymmentä yhteisöjäsentä ja vajaa 700 henkilöjäsentä. Jäsenkunta on läpileikkaus tämän päivän suomalaisesta yhteiskunnasta - mukana on tulevaisuudesta kiinnostuneita ihmisiä kaikilta elämänaloilta.

Seuran kunniajäseniä ovat:
Akateemikko Pekka Jauho
Professori Matti Vapaavuori
Professori Pentti Malaska
Professori Ilkka Niiniluoto
Professori Ilkka Virtanen
Professori Olavi Borg
Professori Eleonora Masini
MMM Hilkka Pietilä
Professori Esko Kalimo
Director Jerome C. Glenn

Seuran toiminnan tarkoituksena on

Perustamisestaan lähtien seura on koordinoinut tieteidenvälistä tulevaisuudentutkimuksen kenttää maassamme ja toiminut yhdistävänä tekijänä alaan liittyvien tutkimusten ja tutkijoiden välillä.

Seura toimii myös yhteistyössä vuonna 1992 Turkuun perustetun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa.

Seura välittää tietoa tulevaisuudentutkimuksen tarpeellisuudesta ja viimeisimmistä tutkimustuloksista. Seuran vakiintuneisiin toimintamuotoihin kuuluvat seminaarit: jokavuotinen kesäseminaari, Top Ten Futures- seminaari, Tulevaisuusforum sekä muut tilaisuudet ja tapaamiset ja Futura -lehden sekä tieteellisten julkaisusarjojen toimittaminen.

Julkaisutoiminta
Seuralla on kaksi julkaisusarjaa, Acta Futura Fennica- ja Tulevaisuussarja. Acta Futura Fennica- sarjassa julkaistaan tulevaisuudentutkimukseen liittyviä väitöskirjatasoisia tutkimuksia sekä korkeatasoisia oppi- ja käsikirjoja. Tulevaisuussarjassa julkaistaan tulevaisuusaiheisia keskustelupuheenvuoroja 

Paikallistoiminta
Seuralla on paikallistoimintaryhmä Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa, Kuortaneella, Lahdessa, Mikkelissä, Oulussa, Porissa, Ruovedellä, Rovaniemellä, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa. Paikallistoimintaryhmät järjestävät mm. keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista. Toimintaryhmien tilaisuuksista ilmoitetaan Futurinfo-jäsenkirjeissä sekä ryhmien sähköpostilistoilla.

Rooman klubi
Seura on myös kiinnostunut Rooman Klubin toiminnasta. Vuonna 1984 perustettiin seuran neuvottelukunnaksi Rooman Klubin Suomen komitea, joka sittemmin, vuonna 2000 erkani omaksi yhdistyksekseen.